Palvelukseen tarjotaan: projektipäällikkö

Isojen muutosprojektien läpivienti operatiivisen toiminnan ohella on aina iso ponnistus. Projektipäällikkö ja asiantuntijat ovat puun ja kuoren välissä: päivittäiset hommat ja nykyiset asiakkaat täytyy hoitaa, toisaalta projektityö vaatii paljon huomiota. Projektipäällikön vastuu on erityisen suuri, hänen ansiostaan projekti menestyy tai ajautuu sivuraiteille.

Uuden työntekijän rekrytointi projektipäällikön tai -asiantuntijan tehtäviin on iso päätös ja sitoumus. Projektin aikana lisäresursseja tarvitaan, entäpä projektin jälkeen?

Vaihtoehtoisesti projektipäällikön voi alihankkia määräajaksi. Ulkopuolinen projektipäällikkö voi keskittyä 100% projektin vetämiseen. Hänellä voi olla enemmän kokemusta esimerkiksi tietojärjestelmien käyttöönotosta tai myynnin kehittämisestä kuin yrityksen omalla väellä. Lisäksi ulkopuolinen projektipäällikkö voi olla kokeneempi vetämään projekteja ammattimaisen kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Muutosten ja laadun hallinta sujuu rutiinilla, samoin raportointi eri tasoille Ulkopuolisen projektipäällikön sisäänajo vie hetken aikaa, investointi on saatavissa takaisin napakasti läpiviedyn projektin ansiosta.

Alihankitun projektipäällikön kanssa tehdään yksityiskohtainen suunnitelma tiedonsiirrosta jo projektin alussa. Siinä varmistetaan, että projektin aikana kertyvä dokumentaatio tallennetaan yhteisesti sovittavaan paikkaan. Vastuiden ja tiedon siirrosta yrityksen vastuuhenkilöille sovitaan selkeästi hyvissä ajoin.

Projectico tarjoaa yrityksesi palvelukseen ICT-alan, markkinointiviestinnän ja tuotehallinnan projektipäälliköitä. Viemme projektisi hallitusti maaliin.