Innostu innovoimaan

Keskity oikeisiin ongelmiin ja mieti! Näin puhui  Innostu innovaatioista-päivän kutsuvieras emeritusprofessori Kaj Mickos  Aalto Design Factoryssa 25.11.2015. Tilaisuus oli  osa Luova ja osallistava Suomi-ohjelmaa. Professori Mickos on kuulu lanseeraamistaan 72 tunnin innovointikilpailuistaan, joita on pidetty ympäri maailmaa ja joiden aikana on kyetty luomaan useita patentteja sekä lisäämään myyntiä, ratkaisemaan tuotannon tehokkuusongelmia tai kehittämään kokonaan uusia tuotteita ja palveluja.

Nykyään on entistä vaikeampaa arvioida, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Organisaatioiden tulisi olla ketteriä innovoinnin suhteen mutta usein ne, joilla on eniten resursseja – kuten rahaa ja järjestäytynyt organisaatio – eivät ole sitä. Nuorilla start upeilla taas on ideoita ja joustavuutta, mutta ei resursseja.

Riskirahoittajat etsivät start upeista tyypillisesti korkean teknologian yrityksiä, joilla arvellaan olevan paremmat mahdollisuudet kasvaa nopeasti voitollisiksi. Yritys voi kuitenkin edustaa mitä vain: korkeaa tai matalaa teknologiaa tai ei teknologiaa ollenkaan. Oleellisinta on, miten hyvin yrityksen tarjooma vastaa tarpeisiin, joita mahdollisimman suurella asiakasryhmällä on.  Jos yrityksen henkilöstöä ajaa vahva palo työstää idea valmiiksi tuotteeksi, vielä parempi. Muuten hyvä idea jää vain hyväksi ideaksi – toteuttamatta vaille valmiiksi, kuten savolaisittain sanotaan.

Innovointiin ei tarvita järeitä organisaatioita tai prosesseja. Kyse on enemmänkin ajattelutavasta, jota mikä tahansa organisaatio voi harjoittaa:

  • Pyri rakentamaan luottamuksen ilmapiiri – sen avulla on mahdollista törmäyttää luovasti erilaisia ja eri organisaatioista tulevia ihmisiä.
  • Anna ihmisille mahdollisuus ideoida ja innostua  – useimmat rakastavat tuoda esiin ideoita ja kehitysehdotuksia.
  • Luo systemaattinen toimintatapa ideoiden keräämiseen ja prosessointiin ja varmista ideoiden työstäminen eteenpäin ammattimaisesti.
  • Mieti ongelmaa: onko se oikeasti ongelma vai seuraus jostain muusta? Tarkastele ongelmaa eri tulokulmista; jos katsot mäennyppylääkin vain yhdestä suunnasta, et tiedä mitä sen toisella puolella on.
  • Työstä yhtä konkreettista ongelmaa kerrallaan. Tavoitteena on konkreettinen, jollain tavoin mitattavissa oleva ratkaisu, ei pelkkä idea (toki ideoiden keräämistä eri muodoissaan kannattaa harjoittaa muutenkin).
  • Unohda ”sitten kun”. Pyri jatkuvaan, nopeaan ja rinnakkaiseen työskentelyyn, hyväksy keskeneräisyys, protoile, kerää asiakasymmärrystä ottamalla asiakkaita ja muita sidosryhmiä mukaan kehitystyöhön. Tuotteella tai palvelulla, joka vastaa todelliseen tarpeeseen, on parhaimmat mahdollisuudet menestyä.

 

Innovaatioterveisin,

Eeva