Markkinoinnin vuosikello ja viestintästrategia vuosisuunnittelussa

Vuoden 2016 suunnittelu on monessa yrityksessä jo hyvässä vauhdissa. Kun strategia, budjetti ja suuret linjat on mietitty, suunnitelmia tarkennetaan operatiiviselle tasolle: aikatauluksi ja vastuutetuiksi tehtäviksi. Suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa, ja samalla muistaa että suunnitelmat on tehty päivitettäviksi ja muutettaviksi.

Markkinointiviestintä liittyy lähes kaikkeen yrityksen toimintaan. Sen avulla vahvistetaan yrityksen ainutlaatuista brändiä, varmistetaan että asiakkaat löytävät yrityksen ja haluavat käyttää sen tuotteita tai palveluita. Oikein kohdennettu markkinointiviestintä tutkitusti lisää myyntiä, se kannattaa siis huomioida budjetoinnissa ja varmistaa, että markkinointiviestinnän panokset ovat suhteessa kasvu- ja muihin tavoitteisiin.

Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin osana markkinointiviestinnän suunnittelua:

  • Ketkä ovat tärkeimmät asiakasryhmäsi? Onko asiakaskuntasi sama kuin ennen vai onko se jollain lailla muuttunut? Kenelle tarjoat palveluitasi / tuotteitasi, kenelle et?
  • Minkä kanavien kautta tavoitat tärkeimmät asiakkaasi? Jos tärkein asiakaskuntasi on 70+ vuotiaat seniorit, instagramin päivityksestä ei kannata stressata. Jos taas asiakkaasi ovat teini-ikäisiä, ei kallis kampanja sanomalehdessä ole välttämättä se mihin kannattaa satsata.
  • Mitä haluat viestiä asiakkaillesi? Millaisilla tarinoilla viestiä kerrot? Esitykset, tekstit, kuvat, videot…
  • Miten markkinointiviestintä tukee myynnin tavoitteiden täyttymistä? Jos haet merkittävää kasvua tai etsii uusia markkinoita, se tietää paljon kovaa työtä markkinointiviestintään.
  • Kuka tekee markkinointiviestintää? Ketkä osallistuvat markkinointiviestinnän tehtäviin? Kuka kirjoittaa blogia, saadaanko asiakas mukaan videoviestintään?
  • Paljonko markkinointiviestintään satsataan? Mikä on budjetti? 
  • Miten seuraat markkinointiviestinnän tavoitteiden toteutumista? Millaisia mittareita seuraat? Mikä on onnistumisen taso? Mikä toimi, mikä ei?

 

Konkreettisten toimenpiteiden suunnittelua täydentää viestinnän ja markkinoinnin vuosikello. Vuosikellon tarkoituksena on antaa kokonaiskuva vuoden tärkeimmistä viestinnän, myynnin ja brändin vahvistamisen tavoitteista ja toimenpiteistä. Se voidaan toteuttaa ruutupaperille tai exceliin – tyyli on vapaa, kunhan vuosikello tukee parhaalla tavalla yrityksesi toimintaa. Jätä suunnitelmaan ja budjettiin tilaa ad hoc -kampanjoille. Seuraa vuoden aikana nousevia trendejä, sosiaalista mediaa ja kilpailijoita, ja toimi. 

 

Jos tarvitset lisäkäsiä markkinointiviestinnän strategiseen suunnitteluun tai käytännön tekemiseen, Projectico auttaa. Menestyksekästä uutta vuotta!