Rahoitushakemus maaliin!

Huolimatta työläistä hakuprosesseista, ulkopuolisella projektirahoituksella on edelleen paikkansa yritysten ja organisaatioiden kehitystyössä. Ohjelmaviidakko on tiheä ja hakemiseen vaaditaan paitsi osaamista myös työtunteja. Kilpailu on kovaa, mutta parhaat palkitaan.

Mitä kaikkea hyvän hakemuksen taustalta löytyy? Paljon puhutaan siitä, miten rahoitushakemusten kirjoittaminen on oma leipälajinsa mutta onnistunut hakemus ei synny ainoastaan kirjoittamalla. Itse hakemuksen kirjoittaminen tulee vasta sitten, kun on laadittu huolellinen projektisuunnitelma ja otettu seuraavat seikat huomioon.

1.) Valitse rahoitusinstrumentti oikein
Rahaa on, sitä vain pitää osata seuloa loputtomista vaihtoehdoista.  Euroopan unioni on maailman suurin rahoittaja; pelkästään Horisontti 2020-ohjelman kautta ohjataan rahoitusta 80 miljardia tutkimus- ja innovaatiotyöhön Euroopassa. Rahoitusta myöntävät myös eri säätiöt ja yritykset.

Valitse rahoittaja, jonka tavoitteet sopivat omiisi. Tutustu huolellisesti rahoittajan reunaehtoihin ja mieti, oletko valmis kompromisseihin jotta hankeesi on toteutettavissa niiden sisällä. Lisäksi punnitse, onko rahoituksen suuruusluokka projektillesi sopiva. Joskus rahoittajan vaatima työmäärä on iso suhteessa saatavaan rahoitukseen. Silloin kannattaa miettiä, onko juuri kyseinen instrumentti se paras vai löytyisikö jostain omiin tarpeisiin sopivampi.

2.) Tunne konteksti
Tee kotiläksyt ja selvitä rahoittajien verkkosivuilta, millaisia projekteja on rahoitettu aiemmin. Perustele huolella, miksi sinun projektisi on tärkeä ja miten se eroaa vastaavista projekteista. Mikäli ongelmaasi on vastattu jo toisen projektin taholta, rahoittajalla ei ole mitään syytä tukea pyörän keksimistä uudelleen.

3.) Varmista projektin osapuolten sitoutuminen
Iso osa projektityötä on yhteistyöverkoston kokoaminen ja sen koordinointi. Koska mukana on useita tahoja, kaikkea voi sattua. On hyvä varmistaa alusta asti, että projektikumppanit tietävät mihin sitoutuvat ja että heidän motivaationsa ja resurssit riittävät. On mahdollista, että koko hanke kaatuu, jos koordinoiva taho vetäytyy kun rahoitus on myönnetty. Verkoston tekohengitys valmisteluvaiheessa ei kannata.

Myös oman organisaation sitoutuminen tulee vahvistaa jo varhaisessa vaiheessa. Joskus projektit syntyvät yhden työntekijän sähköpostissa eivätkä johto tai tukipalvelut ole tietoisia resursseista, joita projekti tulee vaatimaan. Kun projektia ei ole huomioitu oman organisaation toimintasuunnitelmassa ja budjetissa, se kasvattaa epäonnistumisen riskiä.

4.) Työskentele porukalla
Projektisuunnittelu ei ole yhden ihmisen hommaa. Mikäli yksi ihminen laatii suunnitelman ja kirjoittaa hakemuksen, se näkyy rahoittajalle. Laaja osaaminen ja eri tahojen näkökulmien esiintuonti rahoitushakemuksessa ovat vahvuus. Ideoikaa yhdessä, hiokaa yksityiskohtia ja luetuttakaa tekstejä sekä substanssiosaajilla että ummikoilla. Rakentavan kritiikin vastaanottaminen on paras keino oppia projektisuunnittelua ja rahoitushakemusten kirjoittamista. Mikäli oma osaaminen tai organisaation resurssit eivät riitä, voi avuksi pyytää hankesparraajan, jolle suunnitteluprosessit sekä rahoitusinstrumentit ovat tuttuja.

5.) Lue ohjeet ja lue ne uudestaan
Hieman triviaalia, mutta tämä on tärkein opittu asia. Eri rahoittajilla on eri käytännöt hakuprosesseissa. Älä epäile varmistaa vielä kaiken valmistuttua, ovatko kaikki dokumentit ja liitteet mukana, tapahtuuko hakemuksen palautus sähköisesti, tarvitseeko alkuperäisiä dokumentteja, moneltako hakemuksen pitää olla ja missä. Joskus on jäänyt checklististä yksi kohta ruksimatta, mikä riitti hakemuksen hylkäämiseen vaikka itse liite oli mukana. Vastaa kaikkiin kysymyksiin, tarkasta hyvissä ajoin kenellä on nimenkirjoitusoikeus organisaatiossasi ja että yhteystiedot ovat oikein. Niin ja vielä vinkkinä sähköiseen palautukseen – Viime hetken tietoliikenneongelma voi sotkea kaiken, joten toimi ajoissa ja muista klikata sitä submit-painiketta.

Moniammatillinen tiimimme auttaa sinua rahoitushakemuksen suunnittelussa ensimetreistä maaliin saakka.

Ota yhteyttä Minnaan 050 545 1492, niin keskustellaan lisää mahdollisuuksista.

 

– Maarit Sinikangas & Minna Sutinen