Paikkabrändäyksen rakennuspalikat

Paikkamarkkinoinnin kilpailu kasvaa. Siinä missä yritykset kilpailevat asiakkaista, kaupungit, kunnat ja muut alueet yrittävät houkutella asukkaita, yrityksiä, investointeja sekä matkailijoita.

Tämä alueiden, kaupunkien ja kuntien keskinäinen kilpailu on pakottanut kaupungit ja kunnat luomaan itselleen vetovoimaisen brändin. Brändin rakennuspalikat ovat mietitty jo kunnan strategiassa. Brändin ydinviestin kiteytys ja siitä viestintä jää useimmiten kuitenkin tekemättä. Pelkkä strategia riittää työkaluksi, mutta ei vie maaliin saakka. Brändäys tekee strategian näkyväksi ja tunnetuksi. Paikkabrändäyksessä tulee huomioida, että brändi ei ole vain ulospäin suunnattua uusien asukkaiden tai yritysten houkuttelua, vaan myös kaupungin tai kunnan sisäistä markkinointia.

Kunnille ei riitä vain yksi imago – eri kohderyhmille ja erilaisille kohtaamisille tarvitaan erilaiset imagonsa. Kunnat tulevat tulevaisuudessa kilpailemaan investoinneista sekä matkailijoista että koulutetusta työvoimasta turvatakseen taloudellisen toimeentulonsa. Mielikuvat vaikuttavat kaikkien kohderyhmien valintoihin.

 

1. Analysoi lähtötilanne – brändi on tulevaisuuden tahtotila
Brändäys lähtee aina liikkeelle strategiasta. Strategiset valinnat ohjaavat brändin oikeaan suuntaan kohti yhteistä tahtotilaa. Tiedä missä olet ja mihin olet menossa.

2. Kilpailuetujen tunnistaminen
Paikkabrändin ytimessä ovat elinkeinot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Näistä syntyy paikan uniikki kilpailuetu, joka erottaa sen muista.

3. Uniikin identiteetin valinta
Brändäyksen alkumetreillä esiin nousee monia mahdollisia ominaisuuksia ja vahvuuksia, jotka kertovat paikan luonteesta. Näitä asioita tulisi tarkastella kriittisesti, jotta löydetään juuri ne oikeat brändiä tukevat kärjet.

4. Brändilupauksen kiteyttäminen ja tarina
Brändin identiteetti tulee lopuksi kiteyttää selkeään, muistettavaan ja muista erottuvaan muotoon. Tarinat herättävät tunteita, ja auttavat muistamaan viestisi helpommin.

5. Visuaalisen ilmeen luominen
Paikkabrändi on rakennettu kuva. Kuva kertoo sen mitä paikka haluaa olla ja millaisen kuvan se itsestään haluaa välittää. Tämän kuvan tulee olla rehellinen ja aito. Mikäli todellisuus ja alueelle luotu kuva eivät kohtaa, menettää brändi uskottavuutensa.

6. Brändin kehittäminen identiteetin mukaisesti
Brändin lanseerauksen jälkeen työ ei kuitenkaan ole vielä ohi. Brändistrategia antaa suunnan ja ohjaa brändin kehitystyössä vuosia eteenpäin.

 

Paikkabrändi tulee luoda sellaiseksi, jota aika ei heti kuluta. Sen tulee perustua paikan todelliseen identiteettiin, ei hetken mielijohteisiin tai muotitrendeihin. Nykymaailmassa aitous ja rehellisyys erottuu muista ja herättää positiivisia mielikuvia vastaanottajassa.

Joko sinun paikkasi on brändi? Jos ei, niin ota yhteyttä.

 

kuntamarkkinointi_projectico