Projectico auttaa hankinta-asioissa

Minulla on ilo aloittaa Savon Yrittäjien hankintaneuvojana edistäen julkisten hankintojen vuoropuhelua yrittäjien ja hankintayksiköiden välillä. Autan yrittäjiä julkisten hankintojen kanssa mm. hankintoihin valmistautumisessa, sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytössä, tarjousten teossa, hankintaoikaisuissa sekä muissa tarjouskilpailuihin liittyvissä asioissa. Kun tarvitset apua hankintoihin liittyen, ota yhteyttä.

Minna +358 50 545 1492 | minna.sutinen@projectico.fi

vastuullinen_savolainen_yrittaja_logo

 

Tiedote 4.8.2017

UUSI PALVELU ALKAA

Hankintaneuvonnasta apua yrittäjille ja tilaajille

Savon Yrittäjät aloittaa uuden maksuttoman hankintaneuvontapalvelun. Neuvonnan tarkoituksena on edistää pienten ja keskisuurten yritysten parempaa mukaanpääsyä julkisiin hankintoihin uudistuneen hankintalain edellyttämällä tavalla.

Palvelun mahdollistaa Työ-ja elinkeinoministeriön myöntämä rahoitus. Hankintaneuvojana toimii toimitusjohtaja ja yrittäjä, ekonomi KTM Minna Sutinen Projectico Oy:stä, jonka Savon Yrittäjät valitsi palvelun toteutusyhteistyökumppaniksi.

Savon Yrittäjien mukaan Projectico Oy:llä ja eritoten Sutisella on vahvaa julkisten hankintojen osaamista ja käytännön kokemusta mm. hankintaoikaisujen konsultoinnista. Sutisella on myös monipuolista kokemusta asiantuntija-, markkinointiviestintä- ja kehittämistehtävistä niin koulutusorganisaatioissa kuin yrityksissä, järjestöissä sekä julkis- ja kunnallishallinnossa.

Neuvonta aktivoi ja opastaa

Hankintaneuvontapalvelu on sekä yrittäjien että hankintayksiköiden hyödynnettävissä. Tavoitteena on saada pk- yritykset aktivoitumaan ja osallistumaan entistä enemmän julkisiin hankintoihin vastaamalla tarjouspyyntöihin. Tarkoitus on myös kehittää hankintayksiköiden tietoa ja osaamista siten, että tarjouspyynnöissä on etukäteen mietitty pk-yritysten osallistumismahdollisuus.

Neuvonta voi olla esimerkiksi:
· Pk-yritysten ja hankintayksiköiden vuorovaikutuksen edistämistä siten, että hankintayksiköt selvittävät nykyistä paremmin paikallista tarjontaa.
· Koulutuksia ja tilaisuuksia, joilla kehitetään tarjoajien valmiuksia antaa tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia.
· Neuvontaa puhelimitse tai kasvokkain asiakkaan tarpeiden mukaisesti
· Ryhmittymänä tarjoamiseen opastamista
∙ Neuvonta ei sisällä tarjouspyyntöihin vastaamista eikä tarjousten tai tarjouspyyntöjen tekemistä

Vahva hankintatiimi

Pohjois-Savossa on ollut vuodesta 2013 alkaen hankinta-asiamiestoimintaa. Hankinta-asiamies Minna Heikka on töissä IS-Hankinta Oy:llä toimien niin julkissektorin kuin yritystenkin apuna ja neuvojana. Savon Yrittäjät rahoittaa myös tätä toimintaa.

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen on erittäin iloinen, että hankintaneuvontaan saadaan lisäresursseja Pohjois-Savoon.

– Meillä on jatkossa kaksi Minnaa, jotka toimivat kanssamme vahvana hankintatiiminä. Järjestössä toivomme, että yrittäjät oppivat hyödyntämään maksuttomia hankintapalveluja. Hankintayksiöiden toivomme puolestaan ymmärtävän tarjouspyynnön merkityksen pk-yritysten näkökulmasta. Meillä on Pohjois-Savossa mahdollisuus tehdä hankintatoiminnastamme maan parasta, jos vain haluamme, sanoo Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Arto Nykänen, Savon Yrittäjät, arto.nykanen@yrittajat.fi, p. 044 3680 501
hankintaneuvoja Minna Sutinen, minna.sutinen@projectico.fi, p. 050 5451 492

Projectico Oy on julkishallinnon, kuntasektorin ja yritysten liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin perustettu asiantuntijayritys. Yrityksellä on myös laaja näyttö yritysten digitaalisen osaamisen kehittämisessä sekä yritysten ja niiden henkilökunnan kouluttamisesta.

hankinta-asiamies Minna Heikka, IS-Hankinta Oy, minna.heikka@is-hankinta.fi, p. 044 7182 921